Print this Page

Utaratibu wa Malipo (Payment methods)

  1. Utaratibu wa Malipo:

  • Malipo ya Fomu ya Pasipoti:
  • Malipo ya fomu ya pasipoti ya £5.00 yanaweza kulipiwa kwenye kaunta yetu hapa Ubalozini kwa kutumia KADI;
  • Kwa wale ambao hawawezi kufika Ubalozini malipo ya £5.00 yatafanywa kwa postal order ambapo mwombaji pia atatakiwa alete bahasha yenye anuani yake iliyobandikwa stempu za rejista ili apelekewe fomu; na
  • Kwa waombaji wanaoishi Ireland, malipo ya £5.00 ya fomu yatafanywa kwa Bank draft, ambapo pia atatakiwa alete bahasha yenye anuani yake pamoja na Bank draft ya £6.00 kwa ajili ya stempu ili apelekewe fomu hiyo (£500 hya fomu na £6.00 ya stempu zote pamoja zinaweza zikawa kwenye Bank draft moja ya jumla ya £11.00).

 

  • Malipo ya Ada ya Pasipoti:
  • Kwa KADI kwa wale wanaofika kwenye kaunta zetu.
  • Kwa POSTAL ORDER au BANK DRAFT kwa wanaoishi Ireland.
  • Kwa BANK TRANSFER.

Permanent link to this article: http://tanzaniahighcomm.co.uk/?page_id=563